Projekt Svět kamene schválen

Dne 27. 11. 2018 proběhlo ve Strzegomi pracovní setkání ke schválenému česko – polskému projektu Svět kamene/Świat kamienia.