Mezinárodní konference SVĚT KAMENE 2019

S radostí Vám oznamujeme, že se ve dnech 14. – 16. května 2019 bude konat mezinárodní konference SVĚT KAMENE 2019. Místem konání je hotel Studánka Rychnov nad Kněžnou.

Konference se bude zabývat problematikou využívání zdrojů stavebních nerostných surovin, využívání uhelných, rudných a jiných surovin, nové legislativy EU a v neposlední řadě také ochranou životního prostředí při využívání nerostných surovin. Má umožnit výměnu informací, pohledů a názorů předních odborníků a expertů z více oblastí, jako i zástupců vědy, výzkumu a praxe.

Hodnotné prezentace vyjdou ve formě článků ve Sborníku recenzovaného neimpaktovaného časopisu (publikační činnost).

Konference se bude konat ve dnech úterý – čtvrtek. V úterý jsou po slavnostním zahájení naplánovány dva bloky odborných přednášek, po kterých bude následovat hornický večer „Šachťák“. Ve středu dopoledne se uskuteční exkurze do těžebního provozu, poté proběhne třetí blok odborných přednášek a celý den bude zakončen společenským večerem s živou hudbou. Poslední den, ve čtvrtek, bude realizována odborná exkurze do Neratova (věže kostela mají od loňského roku dvě nově osazené kopule) a do Kuksu. Kuks tentokrát nabídne speciální prohlídku interiéru, Braunův betlém a koncert v kapli Nejsvětější Trojice.

Velmi se těšíme na Vaši účast!

Za pořadatele

Ing. František Žoček, Ph.D.

doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.

pozvánka ke stažení