Sborník

Odborné články

Kamenolom Zdechovice Dotěžení zásob biotitické žuly v severní a severovýchodní části
Možnosti průmyslového využívání fluidních popílků z nízkoteplotního spalování pro výrobu stavebních hmot
Návrh rekultivace kamenolomu Kozí Vrch u Loštic
Návrh využití odpadu z těžby pro rekultivaci lomu Kosov
Odpady z těžby a zpracování kamene jako kvalitní vstupní komponenty pro výrobu stavebních materiálů a hmot
Opuka – charakteristický kámen středověkého stavitelství v Čechách
Porovnání některých parametrů na uhelných lomech v USA a ČR
Příklady masivního využívání odpadů vznikajících při těžbě
Regionální geologie České republiky a zdroje stavebního a dekoračního kamene
Restaurování a sochařská rekonstrukce sochy Austrie z pomníku Baterie mrtvých
Těžba uranu v České republice v současnosti a její perspektivy do budoucna
Trendy a možnosti dobývania dekoračných kameňov na Slovensku
Vodní paprsek v procesu využívání zdrojů nerostných surovin
Využití odprašků z těžby a zpracování přírodního kameniva pro výrobu umělého kameniva
Zavádění mobilních zařízení pro výrobu emulzních výbušnin na místě spotřeby v podmínkách ČR
Barevně unikátní křídový pískovec z lomu Javorka v Lázních Bělohrad
Český kamenický klastr v proměnách času a v kontextu vývoje klastrových iniciativ v ČR a ve světě
Český kráter
Dekorační kámen a stavební kámen jako základní stavební suroviny
Gaszenie i rekultywacja palącej się hałdy w Siemianowicach Śląskich
Hospodárné využívání ložisek nerostných surovin
Jak dál v našich živcových surovinách
Kamenné dlažební prvky pochůzných a pojízdných ploch v historických centrech měst
Kamenolom Horní Dvorce žula, vlastnosti, využití, výzkum

Materiály projektových partnerů

Szlak kamienia_Cesta_kamene_PL-CZ
Hořice – město kamenné krásy
Hořice – cyklomapa
Hořice – město kamenné krásy II
Hořice – Masarykova věž samostatnosti
Szlak kamienia – Cesta kamene EN-DE
Święto Granitu – Strzegomskiego
Święto Granitu – w Strzegomiu