PRACOVNÍ SETKÁNÍ V HOŘÍCÍCH 23.1.2020

Dne 23.1.2020 proběhlo v Hořicích pracovní setkání ke schválenému česko – polskému projektu Svět kamene/Świat kamienia.